Thứ Ba, 16/08/2022 10:43 (GMT +7)

Hơn 2.000 cán bộ Hội phụ nữ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ 6, 05/08/2022 | 10:38:54 [GMT +7] A  A

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 2.000 cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp là báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Qua đó, công tác tuyên truyền pháp luật được quan tâm kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái.

Hơn 2.000 cán bộ Hội phụ nữ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Qua 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2013 – 2022, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cụ thể hóa, bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Hội phụ nữ cấp trên để triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hoạt động phối hợp giữa các cấp Hội với ngành chức năng cùng cấp được tăng cường, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương

Ngoài hơn 2.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cấp Hội có 16 cộng tác viên trợ giúp pháp lý (gồm 1 người thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và 15 người thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện). Toàn Hội có gần 380 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với hơn 10.600 thành viên, 310 câu lạc bộ không sinh con thứ 3 với hơn 9.100 thành viên... 100% các cấp Hội đều có tủ sách/ngăn sách/kệ sách, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền pháp luật sâu rộng trong hội viên, phụ nữ./.

Thanh Thủy – Minh Hồng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu