Thứ Ba, 25/06/2024 08:35 (GMT +7)

Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới không được “quá sức dân”

Thứ 3, 13/02/2024 | 17:38:46 [GMT +7] A  A

Từ năm 2021 - 2023, toàn tỉnh huy động hơn 100.700 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó chủ động lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án khác với xây dựng nông thôn mới và việc huy động người dân, cộng đồng dân cư đóng góp xây dựng nông thôn mới thực hiện theo phương châm “Dân chủ, công khai, minh bạch”, không để xảy ra tình trạng “quá sức dân”.

Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới không được “quá sức dân”

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho chương trình hơn 1.027 tỷ đồng, chiếm 1%; vốn lồng ghép hơn 3.400 tỷ đồng, chiếm 3,4%; vốn tín dụng 95.500 tỷ đồng, chiếm gần 95%; vốn doanh nghiệp: hơn 55 tỷ đồng, chiếm 0,1%; huy động từ người dân và cộng đồng hơn 722 tỷ đồng, chiếm 0,7% (gồm tiền mặt, ngày công và hiện vật).

Ngay khi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Tỉnh ủy Long An lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đến các sở, ngành, địa phương. Nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực với hơn 250 mô hình tiêu biểu được ghi nhận, góp phần tích cực để diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, nâng cao tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới, cải thiện GRDP bình quân đầu người (đạt khoảng 95 - 100 triệu đồng/người/năm) và giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống dưới 1%.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu