Thứ Hai, 17/06/2024 04:42 (GMT +7)

Huyện Cần Giuộc đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

Thứ 3, 12/03/2024 | 11:33:12 [GMT +7] A  A

Đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới, qua rà soát thực hiện, Cần Giuộc đạt 9/9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025.

Qua rà soát, huyện Cần Giuộc đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

Để huyện Cần Giuộc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện sẽ trình tỉnh thẩm định công nhận xã Phước Vĩnh Đông đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 3/2024 và hoàn chỉnh hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới trình tỉnh trong tháng 4/2024.

Hiện nay, huyện Cần Giuộc có 13/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Phước Vĩnh Đông đã được đánh giá đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và có 6/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tỷ lệ gần 43%); thị trấn Cần Giuộc đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2021 và đang tiếp tục hoàn chỉnh tiêu chí để được xét công nhận đô thị văn minh theo Quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu