Thứ Bảy, 15/06/2024 11:29 (GMT +7)

Huyện Châu Thành rút kinh nghiệm tổ chức Lễ hội Làm Chay 2024

Thứ 6, 08/03/2024 | 17:36:31 [GMT +7] A  A

Ngày 7/3/2024, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Long An cùng huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ hội Làm Chay 2024.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng Huyện Châu Thành rút kinh nghiệm tổ chức Lễ hội Làm Chay 2024

Lễ hội được diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 23/02 đến ngày 25/02/2024 (tức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch) tại Khu di tích văn hóa cấp Quốc gia Đình Tân Xuân, khu phố 1, thị trấn Tầm Vu. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, trong đó có sự chỉ đạo của các ngành tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các ban, ngành và thị trấn Tầm Vu, nhìn chung công tác quản lý, tổ chức Lễ hội được diễn ra an toàn, lành mạnh, không vi phạm pháp luật. Các cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng dân gian và cộng đồng đã phát huy tốt vai trò tự quản, chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức lễ hội được vui tươi, lành mạnh.

Các hoạt động tại lễ hội đáp ứng được đời sống tâm linh, nhu cầu du Xuân, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương đến xem và cổ vũ. Lễ hội Làm Chay được tổ chức thành công đã góp phần vào việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng; giới thiệu, quảng bá hình ảnh của thị trấn Tầm Vu nói riêng và huyện Châu Thành nói chung đến du khách thập phương.

Để lễ hội năm sau và những năm tiếp theo được diễn ra an toàn, lành mạnh, trong thời gian tới huyện Châu Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật; tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh khi tham dự lễ hội nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy giá trị nhân dân hướng thiện, hiểu biết về giá trị cao đẹp của lễ hội./.

Hoàng Anh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu