Thứ Ba, 28/05/2024 09:24 (GMT +7)

Huyện ủy Tân Thạnh giao ban công tác với Ủy ban Mặt trận

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:45:13 [GMT +7] A  A

Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức Chính trị - Xã hội (CT - XH) cấp huyện. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thị Trúc chủ trì hội nghị.

Huyện ủy Tân Thạnh giao ban công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huyện

Mặt trận Tổ quốc phối hợp UBND huyện, các tổ chức thành viên đã triển khai mô hình giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung hỗ trợ cây, con giống, phương tiện sản xuất giúp hộ nghèo tham gia phát triển kinh tế và thoát nghèo, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội hàng quý, thực hiện các tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh trên các trục lộ chính của xã, hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Phối hợp triển khai các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các công trình xây dựng cơ bản tại địa phương năm 2024 được 856 cuộc với 16.886 người dự.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thị Trúc đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác quý II năm 2024, đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể CT-XH tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bên cạnh quan tâm thực hiện công tác xây dựng NTM, các công trình trọng điểm, công trình đột phá của huyện. Các đơn vị chú trọng đổi mới công tác chuyên môn, xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả điển hình của từng ngành./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu