Thứ Ba, 18/06/2024 13:39 (GMT +7)

Khối các cơ quan văn hóa - xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Thứ 4, 17/01/2024 | 06:38:33 [GMT +7] A  A

Chiều 16/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024 khối thi đua các cơ quan văn hóa - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị

Khối cơ quan văn hóa - xã hội gồm 6 cơ quan: Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH, Đài PT&TH Long An, Sở VHTT&DL, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội. Thực hiện giao ước thi đua năm 2023, các đơn vị trong khối đã bám sát nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành đạt và vượt chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Nổi bật là công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác nghiên cứu, sáng kiến khoa học kỹ thuật tại các cơ quan năm 2023 tăng so với 2022; …Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023, các đơn vị đề xuất khen thưởng: Sở LĐTB&XH nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; Đài PT&TH Long An, Sở GD&ĐT tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Khối các cơ quan văn hóa – xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Tại hội nghị, các thành viên trong khối đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đề ra./. 

Duy Huệ - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu