Thứ Hai, 27/05/2024 20:42 (GMT +7)

Kiểm tra cải cách hành chính tại thành phố Tân An

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:28:56 [GMT +7] A  A

Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính do đồng chí Trần Hải Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại thành phố Tân An. Đồng chí Võ Hồng Thảo - Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Tân An tiếp và làm việc với đoàn.

Kiểm tra cải cách hành chính tại thành phố Tân An

Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố đã thực hiện 17/30 nhiệm vụ cải cách hành chính. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố đều được thực hiện trên hệ thống thông tin điện tử một cửa.

Việc sử dụng phần mềm văn bản quản lý điều hành iOffice được triển khai, thực hiện có hiệu quả góp phần chuyển tải các nội dung văn bản đi và đến, trên 98% cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản iOffice. Trang thông tin điện tử thành phố Tân An hoạt động trên mạng Internet, hiện có các mục thông tin về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội của thành phố, các thông tin liên quan khác phục vụ công tác cải cách hành chính...

Cán bộ xã phường hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Ngoài ra, thành phố cũng đánh giá việc tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế sau khi được UBND tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Sau khắc phục, thành phố đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến nay, đã đẩy mạnh nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), tăng cường và nâng cao hiệu quả đối thoại với người dân. Đồng thời cũng đã tiếp nhận 27 sáng kiến, cách làm mới của các phòng ban chuyên môn thành phố và UBND xã phường đăng ký mô hình giải pháp, cách làm hay trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024./.

Phương Đài – Nhựt Kha

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu