Thứ Bảy, 22/06/2024 17:12 (GMT +7)

Qũy tính dụng Nhân dân Mộc Hóa - Đại hội thành viên thường niên

Thứ 6, 01/03/2024 | 09:28:44 [GMT +7] A  A

Sáng ngày 29/2/2024, Quỹ tín dụng nhân dân Mộc Hóa có trụ sở hoạt động tại thị xã Kiến Tường tổ chức Đại hội thành viên thường niên.

Trong năm 2023, Quỹ tín dụng Nhân dân Mộc Hoá tiếp tục hoạt động ổn định,đúng mục đích và theo đúng các quy định của pháp luật. Công tác phát triển thành viên được chú trọng, quan tâm, chăm sóc phát triển thành viên. Thông qua nghiệp vụ huy động vốn và cho vay, tư vấn chia sẻ mật thiết với thành viên, tạo và giữ uy tín tốt giữa Quỹ tín dụng Nhân dân với thành viên đến giao dịch. Nhờ vậy đã tạo được tính bền vững, gắn kết an toàn trong hoạt động tăng thêm thành viên vào Quỹ tín dụng. Tổng số hiện có 2 ngàn 627 thành viên, tăng 18 thành viên so với đầu năm 2023, tổng số vốn góp là 1 tỷ 525 triệu đồng, tăng 39 triệu đồng so với đầu năm.

Qũy tính dụng Nhân dân Mộc Hóa - Đại hội thành viên thường niên 

Tổng nguồn vốn 22 triệu 857 triệu đồng, trong đó vốn điều lệ là 1 tỷ 525 triệu đồng, vốn huy động 16 tỷ 321 triệu đồng so với năm 2022 tăng 4 tỷ 244 triệu đồng. Doanh số cho vay trong năm 2023 là 17 tỷ 444 triệu đồng, với 426 lượt thành viên vay vốn. Lợi nhuận ròng là 482 triệu đồng, trích lập các quỹ theo Thông tư 20, phần còn lại chia lãi cổ tức cho thành viên là 14,4%/ năm.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đẩy mạnh huy động vốn, đảm bảo nguồn vốn chi trả kịp thời, đầu tư có hiệu quả, với một số chỉ tiêu như tổng nguồn vốn huy động tại chỗ là 18 tỷ đồng; dư nợ năm 2024 là 18 tỷ đồng; kết quả kinh doanh đạt sau thuế là 564 triệu đồng./.

Hoài Phương

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu