Thứ Bảy, 25/05/2024 02:14 (GMT +7)

Kiến Tường sơ kết công tác phối hợp giữa các lực lượng trong qúi 1 năm 2024.

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:33:18 [GMT +7] A  A

UBND thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị định số 03, Nghị định số 02 của Chính phủ và hoạt động BCĐ 389 thị xã quý I năm 2024. Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Kiến Tường - Phạm Xuân Bách đến dự.

Kiến Tường sơ kết công tác phối hợp giữa các lực lượng trong qúi 1 năm 2024.

Trong quí 1/2024, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trên địa bàn thị xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã đề ra chủ trương, chính sách để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự , an toàn xã hội tại địa phương, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ được các lực lượng thực hiện thường xuyên, nội dung trao đổi tin ngày càng có chất lượng, phục vụ tốt công tác tham mưu, công tác nghiệp vụ của từng lực lượng. Đã phối hợp, trao đổi 11 tin, từ đó thống nhất đánh giá, dự báo tình hình, báo cáo đề xuất Thị uỷ, UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể và UBND các xã, phường triển khai biện pháp xử lý hiệu quả những vấn đề nổi lên liên quan an ninh quốc gia.

Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Kiến Tường - Phạm Xuân Bách nhấn mạnh tinh thần cốt lõi của Nghị định 03 của Chính phủ là các lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng… cùng phối hợp để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Nhiệm vụ này rất quan trọng, vì khi đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm tốt, giảm tội phạm… thì mới phục vụ tốt cho phát triển KTXH, đảm bảo cuộc sống yên bình của người dân. Biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả các lực lượng đã làm được, đồng thời chỉ ra một số điểm tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, các lực lượng cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Hoài Phương

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu