Thứ Tư, 19/06/2024 02:23 (GMT +7)

Kiến Tường tổ chức trao bò giống cho các hộ dân tham gia Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Thứ 6, 29/12/2023 | 12:19:41 [GMT +7] A  A

Tại xã Bình Hiệp, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức trao bò giống cho các hộ dân tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng - mô hình chăn nuôi bò năm 2023 trên địa bàn xã Bình Hiệp. Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Thị Lụa đến dự.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Thị Lụa trao bỏ cho các hộ dân

Mục tiêu của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng- Mô hình chăn nuôi bò xã Bình Hiệp là giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện vươn lên. Tại buổi trao bò, mỗi hộ dân tham gia Dự án được nhận 01 con bò cái giống khoảng 160 kg - 180 kg (khoảng 10 - 12 tháng tuổi) đã được tiêm phòng vắc xin đầy đủ. Trước khi nhận bò giống, các hộ được cán bộ chuyên môn của đơn vị cung cấp con giống hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, cách làm chuồng trại, cũng như cách xử lý một số bệnh thường gặp của bò.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Thị Lụa nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng - mô hình chăn nuôi bò năm 2023 trên địa bàn xã Bình Hiệp, chúc mừng các hộ dân đã được hưởng lợi và yêu cầu UBND xã Bình Hiệp, cùng các cơ quan chuyên môn thị xã có liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt Dự án; thường xuyên kiểm tra tình hình chăm sóc, chăn nuôi của các hộ dân, hướng dẫn bà con chăm sóc và chăn nuôi tốt nhất…./.

Hoài Phương

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu