Chủ Nhật, 16/06/2024 01:02 (GMT +7)

Kiến Tường triển khai công tác Văn hóa - Thể thao - Truyền thông năm 2024

Thứ 2, 15/01/2024 | 11:03:00 [GMT +7] A  A

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Thị Lụa chủ trì hội nghị tổng kết Công tác Văn hóa, Gia đình, Thể thao, Chuyển đổi số, Thông tin và Truyền thanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tặng giấy khen cho  tập thể và cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong hoạt động Ngành Văn hoá và Thông tin năm 2023

Trong năm 2023, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Thị ủy, UBND các văn bản liên quan đến công tác quản lý văn hóa, thông tin trên địa bàn thị xã, các kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và của địa phương, tuyên truyền theo hướng dẫn của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham mưu UBND thị xã ban hành các văn bản đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các xã, phường, quản lý an toàn mạng, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về những quy định của pháp luật và vấn đề cần lưu ý khi tham gia mạng xã hội...

Năm 2023, hoạt động Truyền thanh của thị xã Kiến Tường xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, xếp hạng Nhất trong cụm thi đua số 1. Nội dung tuyên truyền luôn bám sát các chủ điểm được hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, của Đài Phát thanh và Truyền Long An, của Ban Tuyên giáo Thị ủy kiến Tường và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, luôn chú trọng khai thác các đề tài mới, những sự kiện được nhiều người quan tâm để phản ánh kịp thời. 

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được UBND thị xã quan tâm đầu tư hàng năm, mạng Internet đủ để đáp ứng nhu cầu công việc, 100% công chức được tiếp cận và xử lý công việc qua phần mềm quản lý văn bản đúng tiến độ, thời gian quy định.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong hoạt động Ngành Văn hoá và Thông tin năm 2023; tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu hoạt động truyền thanh năm 2023./.

Hoài Phương

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu