Thứ Hai, 17/06/2024 10:13 (GMT +7)

Lễ ký kết phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ 5, 22/02/2024 | 10:09:27 [GMT +7] A  A

Ngày 21/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội khuyến học tỉnh Long An phối hợp triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 - 2026 và định hướng đến năm 2030.

Lễ ký kết phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chương trình nhằm triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời, phát triển các mô hình học tập phù hợp trong quân đội và cộng động xã hội; thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá, rút kinh nghiệm các nội dung phối hợp trước khi triển khai mở rộng, đảm bảo hiệu quả thiết thực phù hợp với đặc thù mỗi đơn vị.

Qua đó, Bộ CHQS tỉnh tăng cường đổi mới nội dung, nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ về vai trò và lợi ích của học tập, phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học địa phương tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục “nâng bước em đến trường”, “ hủ gạo khuyến học”. Đồng thời, Hội khuyến học đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trường Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về phong trào học tập suốt đời./.

Như Quỳnh - Đỗ Quyên - Minh Trung

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu