Thứ Tư, 17/07/2024 20:14 (GMT +7)

Liên minh Hợp tác xã tỉnh khảo sát hoạt động các hợp tác xã tại Cần Đước

Thứ 3, 18/06/2024 | 16:37:10 [GMT +7] A  A

Ngày 18/6/2024, ông Trần Hoài Bão - Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh hợp tác xã tỉnh-cùng các thành viên đã có buổi khảo sát tình hình hoạt động và thực hiện củng cố, xây dựng các hợp tác xã tại Cần Đước. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Vương cùng các thành viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác huyện tiếp và làm việc với đoàn.

Hội đồng quản trị HTX rau an toàn Phước Hòa xã Phước Vân nêu ý kiến

Toàn huyện Cần Đước có 24 hợp tác xã với tổng số thành viên là 441 người. Trong đó có 19 HTX nông nghiệp, 2 HTX vận tải, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp, 2 HTX xây dựng và 01 HTX thương mại dịch vụ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX có sự chuyển biến về phương thức hoạt động, xuất hiện nhiều HTX hoạt động hiệu quả đúng quy định của Luật HTX, hoạt động đa ngành nghề, thích ứng với cơ chế thị trường, từng bước mở rộng quy mô, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại vào sản xuất. Một số HTX, tổ hợp tác tận dụng các nguồn lực đất đai, nguyên liệu, lao động tại địa phương.

Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của HTX, THT đã được Lãnh đạo các xã, Thành viên Hội đồng quản trị các HTX chia sẻ tại buổi khảo sát. Bên cạnh sự quan tâm của Sở, ngành tỉnh và Chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các HTX, các hợp tác xã vẫn còn khó khăn trong việc mở rộng diện tích đất sản xuất, việc đưa các sản phẩm của HTX lên sàn thương mại điện tử, sự liên kết sản xuất trong chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm; các HTX cần đổi mới phương pháp quản lý, khoa học hơn, nhạy bén, năng động trong tổ chức điều hành…

Ông Trần Hoài Bão-Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh hợp tác xã tỉnh đề nghị các nội dung các HTX cần quan tâm.

Ông Trần Hoài Bão - Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh hợp tác xã tỉnh-mong muốn huyện tăng cường kiểm tra Ban chỉ đạo các xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện cũng như nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo để có sự sâu sát trong việc củng cố và xây dựng, phát triển hợp tác xã; hàng năm, cần tổ chức sơ tổng kết theo chuyên đề về tình hình hoạt động của các hợp tác xã nhằm có sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát, hỗ trợ HTX hoạt động đạt hiệu quả.

Cẩm Tú

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu