Thứ Hai, 17/06/2024 21:55 (GMT +7)

Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của tỉnh đạt kế hoạch đề ra

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:53:50 [GMT +7] A  A

Theo chỉ đạo của trung ương về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT, Long An xây dựng chỉ tiêu, lộ trình tỷ lệ người tham gia BHYT, đồng thời, đưa chỉ tiêu phấn đấu vận động Nhân dân tham gia BHYT vào Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh. Đến nay, lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của tỉnh đạt kế hoạch đề ra.

Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của tỉnh đạt kế hoạch đề ra

Việc cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức, tạo niềm tin trong Nhân dân. Theo đó, số lượng người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh qua các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu về độ bao phủ BHYT tính trên dân số.

Cụ thể, năm 2009 - năm đầu tiên thực hiện Luật BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh là hơn 50% dân số, đến năm 2014, tỷ lệ này là hơn 69%. Năm 2015 là năm thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, số người tham gia BHYT của tỉnh khoảng 1,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ gần 74% dân số; năm 2019 tăng trên 1,4 triệu người, đạt hơn 83%, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có hơn 1,6 triệu người tham gia BHYT, đạt hơn 93% dân số (vượt chỉ tiêu của trung ương là 92,25% dân số trong giai đoạn 2022 - 2025./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu