Thứ Tư, 17/07/2024 20:49 (GMT +7)

Long An bứt phá tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay

Thứ 7, 15/06/2024 | 12:22:17 [GMT +7] A  A

6 tháng năm 2024, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) tỉnh ước đạt 5,26% . Đây là tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất từ đầu năm 2021 đến nay, điều này cho thấy tình hình kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ từ sau đại dịch Covid -19.

Long An bứt phá, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay

Trong đó: khu vực 1 tăng 2,93%; khu vực 2 tăng 5,54% và khu vực 3 tăng 6,46%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,05%. Ngoài chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, Nghị quyết số 45 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra thêm 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu; một số chỉ tiêu đạt kết quả rất tích cực trong 6 tháng đầu năm 2024 như tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi; tỷ lệ sản lượng lúa chất lượng cao; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; số bác sĩ/vạn dân… bên cạnh đó, một số chỉ tiêu đạt thấp như: số xã đạt chuẩn nông thôn mới, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2024,  thể hiện sự chủ động, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, đồng thuận cao của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng, động lực để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục vượt khó, bứt phá vươn lên, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 đã đề ra./.

Quế Quyên – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu