Thứ Ba, 18/06/2024 13:56 (GMT +7)

Long An củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên

Thứ 2, 15/01/2024 | 15:19:23 [GMT +7] A  A

Những năm qua, công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đảng viên vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc gồm 15 đảng bộ cấp huyện, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; hơn 900 tổ chức cơ sở đảng với hơn 52.000 đảng viên.

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương tích cực tham mưu, đạt nhiều kết quả như: Chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo Quy định số 60 của Ban Bí thư; hoàn thành sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng tại cơ quan cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp huyện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Công tác phát triển đảng viên được theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện đảm bảo về số lượng và chất lượng; quan tâm thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, thành phố Tân An và Thạnh Hóa ban hành hướng dẫn thí điểm sinh hoạt chi bộ mẫu trên địa bàn./.

Thanh Thủy – Xuân Quốc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu