Thứ Hai, 17/06/2024 20:06 (GMT +7)

Long An hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học

Thứ 5, 23/05/2024 | 09:28:37 [GMT +7] A  A

Để hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024, UBND tỉnh đã đề ra 11 nội dung chủ yếu, trong đó yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học, các giá trị của đa dạng sinh học trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia; lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào các chương trình giáo dục đồng thời thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên.

Long An hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngăn chặn khẩn cấp tình trạng khai thác quá mức và buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã, bảo vệ và tôn trọng các phong tục tập quán bền vững của người dân địa phương sống tại các khu vực dễ bị tổn thương như các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia và các khu vực được công nhận Di sản thiên nhiên.

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Be part of the Plan” - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”. Đây là thông điệp và là lời kêu gọi các bên liên quan cùng tham gia, đóng góp vào việc thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal (GBF), hướng tới ngăn chặn, giảm bớt sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ "Phục hồi hệ sinh thái"./.

Quế Quyên – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu