Chủ Nhật, 29/05/2022 06:33 (GMT +7)

Long An phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ từ nguồn Quỹ vì người nghèo

Thứ 5, 12/05/2022 | 15:01:17 [GMT +7] A  A

Trong năm 2022, việc thực hiện các nội dung hỗ trợ hộ nghèo vượt khó, thoát nghèo bền vững gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo trong năm được hỗ trợ từ nguồn Quỹ Vì người nghèo các cấp do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh quản lý.

Long An phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ từ nguồn Quỹ Vì người nghèo

Năm nay, các hoạt động Vì người nghèo tập trung vào việc giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đồng thời phát huy vai trò các tổ chức thành viên của MTTQ và cá nhân tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách giảm nghèo, tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo trong tỉnh.

Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo và an sinh xã hội nổi bật được tổ chức nhân “Tháng cao điểm Vì người nghèo” từ ngày 17/10 – 18/11/2022. Ngoài ra, hoạt động chăm lo cho người nghèo vào dịp tết Nguyên đán, triển khai mô hình giảm nghèo bền vững cấp tỉnh, các hỗ trợ đột xuất, nhân đạo từ thiện như hỏa hoạn, ốm đau, dịch bệnh,… được quan tâm thực hiện, giúp người nghèo cải thiện cuộc sống, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương và cả nước./.

Thanh Thủy – Võ Huy

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu