Thứ Tư, 17/07/2024 20:05 (GMT +7)

Long An phát triển nhà ở công gắn với khu, cụm công nghiệp

Thứ 2, 24/06/2024 | 11:59:59 [GMT +7] A  A

Quan điểm của tỉnh về phát triển nhà ở xã hội là đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, công nhân lao động và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng nghề nghiệp về sinh sống, gắn bó lâu dài tại tỉnh.

Long An phát triển nhà ở công gắn với khu, cụm công nghiệp

Theo đó, Long An tiếp tục rà soát chỉnh trang, xóa bỏ các khu nhà trọ, nhà ở chưa đảm bảo tiêu chuẩn ở của công nhân và chưa đảm bảo an toàn về môi trường, phòng cháy chữa cháy; chú trọng phát triển nhà ở cho công nhân và người lao động trên địa bàn gắn với các khu, cụm công nghiệp; phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đảm bảo chất lượng, đồng bộ hạ tầng, ưu tiên nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Tỉnh cũng cương quyết xử lý các khu dân cư tự phát, không cho chủ trương thực hiện các dự án khu dân cư nhỏ lẻ.

Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh đầu tư 22.500 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người có khó khăn về nhà ở, trong đó hoàn thành 3.750 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và 18.750 căn nhà ở xã hội cho công nhân; định hướng đến năm 2030, tỉnh đầu tư 48.750 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người khó khăn về nhà ở, trong đó hoàn thành 7.500 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và 41.250 căn nhà ở xã hội cho công nhân./.

Thanh Thủy – Bảo Phúc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu