Thứ Sáu, 24/05/2024 23:41 (GMT +7)

Long An sẽ điều chuyển vốn đối với các dự án không đủ điều kiện phân bổ

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:59:35 [GMT +7] A  A

Tính đến hết ngày 10/4/2024, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công hơn 1.700 tỷ đồng, đạt hơn 22% kế hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân hiện nay thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Long An sẽ điều chuyển vốn đối với các dự án không đủ điều kiện phân bổ

Trong số 27 chủ đầu tư, có 10 chủ đầu tư giải ngân trên 20% kế hoạch; 15 chủ đầu tư giải ngân dưới 20% kế hoạch và 2 chủ đầu tư chưa giải ngân. Do đó, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị nào có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 20% kế hoạch phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo đến hết tháng 4/2024, tỷ lệ này đạt tối thiểu 35%.

Cũng chậm nhất cuối tháng 4/2024, các chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục đầu tư dự án đủ điều kiện phân bổ, đến hết thời hạn này các dự án không đủ điều kiện phân bổ vốn thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ điều chuyển cho dự án khác.

Đối với các công trình có thực hiện giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình do các sở, ngành tỉnh làm chủ đầu tư, UBND cấp huyện tập trung thực hiện dứt điểm, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Các chủ đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý đối với những dự án vướng giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đã duyệt và giải ngân hết số vốn đã giao./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu