Thứ Tư, 19/06/2024 12:18 (GMT +7)

Long An tháo gỡ khó khăn trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thứ 6, 01/03/2024 | 09:37:58 [GMT +7] A  A

Ngày 29/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình lần thứ 6 với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt” với mục tiêu, đánh giá cụ thể những vấn đề tồn tại, hạn chế, đồng thời tìm ra nguyên nhân, đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được điều hành phiên giải trình. Tham gia phiên giải trình có Phó Chủ tịch Thường trực HDND tỉnh - Mai Văn Nhiều, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm; cùng lãnh đạo Sở, ban ngành liên quan.

Phiên họp giải trình với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt”

Theo báo cáo, việc xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh hiện nay tồn tại nhiều khó khăn, đáng chú ý, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 850 - 870 tấn/ngày, tuy nhiên khả năng xử lý của tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 450 tấn/ngày; công nghệ xử lý cũng chưa đáp ứng yêu cầu; tiến độ đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

Tại phiên giải trình, các đại biểu tập trung làm rõ 05 vấn đề về quy hoạch, đầu tư khu xử lý rác; công nghệ xử lý rác chất thải rắn; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân; công tác thu gom, vận chuyển và phân loại rác thải tại nguồn; vấn đề liên quan đến tài chính cho xử lý rác… với mục tiêu là “giải quyết bài toán về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh một cách bền vững theo hướng công nghệ cao”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chỉ đạo tại phiên họp

Kết luận phiên giải trình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương kịp thời rà soát và đề xuất các cơ chế, chính sách, vướng mắt pháp lý liên quan về hợp đồng với đơn vị xữ lý rác. Thực hiện tốt công tác quy hoạch khu xử lý rác thải rắn trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư trong xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn thải sinh hoạt; cân bằng chủ động hơn trong tài chính ở công tác thu gom xữ lý rác thải và triển khai thực hiện hiệu quả quy chế vận hành đối với các khu xử lý rác tại các địa phương./.

Ngọc Huyền – Minh Trung

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu