Thứ Ba, 18/06/2024 10:46 (GMT +7)

Long An triển khai công tác tư pháp năm 2024

Thứ 4, 10/01/2024 | 17:47:35 [GMT +7] A  A

Sáng nay, 10-1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị tổ chức với hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính UBND tỉnh, đến các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Huỳnh Văn Sơn dự và chỉ đạo hội nghị.

Long An triển khai công tác tư pháp năm 2024

Năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Long An đứng thứ 4 trong 13 đơn vị xếp hạng xuất sắc về thi đua theo quyết định của  Bộ Tư pháp. Theo đó, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tình hình thực tế của địa phương. Đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng được củng cố, kiện toàn. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đa dạng, đi vào chiều sâu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn khẳng định kết quả công tác Tư pháp năm 2023 đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, qua đó hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đề nghị, năm 2024, ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Tập trung nâng cao chất lượng tham gia ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản QPPL theo quy định. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đúng quy định của pháp luật, kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành của ngành.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì thành tích tốt trong công tác 2023

Dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2023; 10 tập thể và 20 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong công tác triển khai, thi hành Luật Giám định tư pháp; và Luật Trách nhiệm, bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018- 2023./.

Ngọc Huyền – Trường Hải

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu