Thứ Bảy, 15/06/2024 11:50 (GMT +7)

Long An từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nước sạch nông thôn

Thứ 3, 27/02/2024 | 10:58:29 [GMT +7] A  A

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thu hẹp dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, tỉnh đang từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nước sạch nông thôn; tiến tới thực hiện chủ trương cấp nước an toàn, bền vững thích ứng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường nông thôn.

Long An từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nước sạch nông thôn

Hiện nay lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn còn một số bất cập như: toàn tỉnh có trên 95% công trình cấp nước nông thôn có quy mô nhỏ (dưới 150 hộ/công trình), hầu hết các trạm này chưa đạt chất lượng nước sạch theo quy chuẩn; nguồn nước mặt dồi dào, tuy nhiên chất lượng nước chưa phù hợp để xử lý thành nguồn cung cấp nước sạch tập trung do chi phí xử lý nước khá cao...

.Vì vậy, tỉnh đang từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nước sạch nông thôn; đảm bảo các danh mục công trình cấp nước hoàn thành trong năm 2023-2024 hoạt động đạt công suất từ 40% trở lên; đồng thời, xóa bỏ các trạm cấp nước có quy mô nhỏ, không hiệu quả.

Phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn địa phương năm 2024 đạt 62,5% trở lên

Bên cạnh đó, tỉnh còn yêu cầu ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động giám sát, kiểm tra chất lượng nước các cơ sở cấp nước tập trung; đôn đốc các cơ sở cấp nước cân đối kinh phí để xét nghiệm chất lượng nước, nâng cấp lọc, khử trùng nước;….phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn địa phương năm 2024 đạt 62,5% trở lên./.

Duy Huệ - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu