Thứ Ba, 18/06/2024 13:49 (GMT +7)

Long An vận động hiến máu tình nguyện đạt ít nhất 11.000 đơn vị máu năm 2024

Thứ 7, 03/02/2024 | 10:18:45 [GMT +7] A  A

Trong năm 2024, Long An triển khai các hoạt động vận động hiến máu tình nguyện nhằm đạt ít nhất 11.000 đơn vị máu để có đủ nguồn máu cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Long An vận động hiến máu tình nguyện đạt ít nhất 11.000 đơn vị máu năm 2024

Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh) đề nghị tất cả các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền về kế hoạch Hiến máu tình nguyện năm 2024, động viên, khuyến khích người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, đồng thời đảm bảo an toàn cho người hiến máu, người nhận máu và nhân viên làm công tác nhận máu.

Đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện được mở rộng, từ các nhà quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, lực lượng vũ trang đến các tầng lớp nhân dân, thành lập và hỗ trợ phát triển các mô hình gắn kết các tình nguyện viên vận động hiến máu và người hiến máu tình nguyện. Việc tổ chức hiến máu, tiếp nhận máu với số lượng lớn nhằm dự phòng tai nạn, thảm họa và góp phần điều phối máu trong tỉnh cũng như trên phạm vi toàn quốc./.

Thanh Thủy – Trường Hải

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu