Thứ Tư, 19/06/2024 15:37 (GMT +7)

Long An vốn đầu tư phát triển xã hội giai đoạn 2019 - 2023 đạt hơn 218.700 tỷ đồng

Thứ 3, 21/05/2024 | 09:51:35 [GMT +7] A  A

Sau hơn 5 năm triển khai Nghị quyết số 39 ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, giai đoạn 2019 - 2023, Long An đã thu hút được hơn 1.040 dự án đầu tư, làm tăng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn này đạt hơn 218.700 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 30,5% GRDP.

Long An vốn đầu tư phát triển xã hội giai đoạn 2019 - 2023 đạt hơn 218.700 tỷ đồng

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược, quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực kinh tế của tỉnh, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, việc huy động các nguồn lực được thực hiện đa dạng, tăng cường đầu tư khu vực nhà nước, thu hút đầu tư ngoài nhà nước, kết hợp nguồn vốn trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên các dự án hạ tầng trọng điểm, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu