Thứ Hai, 27/05/2024 19:12 (GMT +7)

Mô hình điểm sản xuất lúa theo hướng VietGAP năm 2024 tại Tân Hưng

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:39:29 [GMT +7] A  A

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An phối hợp với ngành nông nghiệp huyện Tân Hưng tổ chức triển khai Mô hình điểm sản xuất lúa theo hướng VietGAP vụ hè thu 2024 (Mô hình điểm năm thứ ba) cho hơn 20 đại biểu và nông dân là thành viên Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất thương mại nông nghiệp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lợi ngày 08/5/2024.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An triển khai thực hiện Mô hình điểm sản xuất lúa theo hướng VietGAP năm thứ ba tại Tân Hưng

Tại đây, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh phổ biến các định mức hỗ trợ của Nhà nước đối với mô hình điểm năm thứ ba và phương án phối hợp thực hiện mô hình. Theo đó, tham gia mô hình nông dân sẽ được hỗ trợ 20% chi phí nhưng không quá 100 triệu đồng/mô hình/50 ha. Nông dân sẽ được hỗ trợ giống lúa cấp xác nhận, phân hữu cơ bón gốc, phân đạm chậm tan, gieo sạ bằng thiết bị bay (10 ha), bón phân bằng thiết bị bay (10 ha), phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay và thuốc bảo vệ thực vật gốc sinh học.

Để được hỗ trợ chính sách nông dân phải là thành viên của Hợp tác xã; diện tích của mô hình là 50 ha; có phương án, kế hoạch sản xuất trong 03 năm liên tiếp và được phê duyệt, duy trì kết quả hỗ trợ ít nhất 03 năm; giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam; trang thiết bị phải nằm trong danh mục khuyến khích ưu tiên hỗ trợ.

Nhờ thực hiện mô hình 02 năm đầu cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với bên ngoài mô hình nên sau khi được nghe triển khai, các thành viên Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất thương mại nông nghiệp Vĩnh Lợi đều thống nhất thực hiện mô hình điểm này trong vụ lúa hè thu 2024.

Tham gia Mô hình nông dân sẽ được hỗ trợ 20% chi phí giống, vật tư và thuê thiết bị bay.

Mô hình điểm năm thứ ba sản xuất lúa theo hướng VietGAP được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh triển khai thực hiện tại 06 huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười gồm: Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Kiến Tường, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng với tổng diện tích 300 ha./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu