Chủ Nhật, 16/06/2024 00:39 (GMT +7)

Mộc Hóa lấy ý kiến về việc sắp xếp kiện toàn công đoàn cơ sở

Thứ 5, 29/02/2024 | 10:52:56 [GMT +7] A  A

Ngày 28/02/2024 huyện Mộc Hóa tổ chức hội nghị góp ý kiến về việc sắp xếp kiện toàn công đoàn cơ sở tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện.

Dự thảo đề án sẽ Giữ nguyên 04 Công đoàn cơ sở. Giải thể 04 Công đoàn cơ sở. Thành lập 12 Công đoàn cơ sở

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện dự kiến sắp xếp, kiện toàn lại Công đoàn cơ sở các cơ quan cấp huyện cụ thể như sau:

Giữ nguyên 04 Công đoàn cơ sở: Công đoàn cơ sở Khối Vận: Công đoàn cơ sở Khối Kinh tế. Công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân. Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân.

Giải thể 04 Công đoàn cơ sở: Công đoàn cơ sở Khối Đảng. Công đoàn cơ sở Khối Chính Quyền. Công đoàn cơ sở Khối Văn hóa - Xã hội. Công đoàn cơ sở Tư pháp - Thi hành án.

Thành lập 12 Công đoàn cơ sở: Công đoàn cơ sở Văn phòng Huyện ủy: Công đoàn cơ sở Tuyên giáo - Tổ chức - Kiểm tra. Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND - UBND và Y tế. Công đoàn cơ sở Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội. Công đoàn cơ sở Tư pháp - Thanh tra. Công đoàn cơ sở Văn hóa - Thông tin - Truyền thanh. Công đoàn cơ sở Giáo dục - Đào tạo và Bảo hiểm Xã hội. Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án Dân sự huyện. Công đoàn cơ sở Trung tâm Hành chính công huyện. Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện. Công đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ. Công đoàn cơ sở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tại hội nghị, đại diện các công đoàn cơ sở đã thẳng thắn nêu ý kiến, góp ý và trình bày khó khăn, thuận lợi thực hiện theo đề án. Đồng thời thống nhất cao với nội dung đề án đưa ra. Tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, sáng tạo của các cấp công đoàn cơ sở theo mô hình mới sẽ đáp ứng đông đảo nguyện vọng của đoàn viên; đồng thời cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, góp phần cải tiến tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống công đoàn.

Sau khi thống nhất nội dung, đề án sẽ được BTV huyện ủy thông qua và triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

Bé Ngoan

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu