Thứ Hai, 17/06/2024 08:46 (GMT +7)

Mộc Hóa tổng kết đề án dân quân tự vệ và sơ kết thực hiện Nghị định về Khu vực phòng thủ

Thứ 5, 06/06/2024 | 12:23:31 [GMT +7] A  A

Qua 03 năm thực hiện kế hoạch thực hiện đề án tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025 đến nay tổng số dân quân tự vệ toàn huyện có 851 đồng chí.

UBND huyện trao tặng giấy khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu

Công tác huấn luyện thực hiện đúng nội dung chương trình và thời gian quy định, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp huấn luyện thực sự, thực tế theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Giúp cho lực lượng dân quân tự vệ có bãn lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc kiến thức quân sự cơ bản.

Từ năm 2021 đến năm 2024 tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ được 3.089 đồng chí. Tổ chức kiểm tra bắn đạt thật bài 1 và 1b súng trường, súng tiểu liên cho 898 lượt đồng chí dân quân tự vệ. Kết quả Đạt khá.

Trong 03 năm, huyện đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 01 đợt đạt kết quả theo yêu cầu đề ra; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức 06 lần diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Cụ thể: các đơn vị Bình Phong Thạnh, Bình Hòa Đông, Bình Thạnh diễn tập nội dung A2; xã Tân Thành, xã Tân Lập diễn tập nội dung phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; xã Bình Hòa Tây diễn tập nội dung đánh địch đột nhập đường không.

Lực lượng dân quân tự vệ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của lực lượng vũ trang giúp, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn trong công tác xây dựng nông thôn của địa phương như hỗ trợ 758 người với 1.489 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh, phát quang dọn dẹp các tuyến đường, giúp dân sửa chữa 12 căn nhà bị tốc mái do mưa bão.

Chủ tịchUBND huyện trao tặng giấy khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 về khu vực phòng thủ giai đoạn 2019 - 2024./.

Bé Ngoan

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu