Thứ Sáu, 19/08/2022 09:23 (GMT +7)

Năm 2022, Long An phấn đấu vốn đầu tư đăng ký tăng 10% so với năm 2021

Thứ 7, 05/03/2022 | 06:43:00 [GMT +7] A  A

Phấn đấu vốn đầu tư đăng ký tăng 10% (bao gồm đăng ký mới, đăng ký mở rộng, đăng ký tăng vốn, góp vốn mua cổ phần) và thành lập mới doanh nghiệp tăng 1% so với năm 2021, đó là mục tiêu tỉnh Long An đặt ra trong Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022.

Năm 2022, Long An phấn đấu vốn đầu tư đăng ký tăng 10% so với năm 2021

Dự kiến, Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 gồm 17 hoạt động thuộc 5 nhóm nội dung là xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; tổ chức họp mặt, đối thoại doanh nghiệp; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư, triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Năm nay, tỉnh Long An kỳ vọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, duy trì chỉ số PCI luôn trong nhóm tốt đến rất tốt.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 13.700 doanh nghiệp đầu tư trong nước đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 349.000 tỷ đồng

Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID–19, nhưng tỉnh linh động triển khai các hoạt động trong Chương trình Xúc tiến đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 13.700 doanh nghiệp đầu tư trong nước đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 349.000 tỷ đồng. Về đầu tư nước ngoài, toàn tỉnh có hơn 1.100 dự án với vốn đăng ký hơn 9.300 triệu USD, trong đó có hơn 580 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư hơn 3.600 triệu USD./.

Thanh Thủy – Xuân Quốc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu