Thứ Hai, 17/06/2024 08:50 (GMT +7)

Năm 2024, ngành Công thương Long An phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 7,5 tỷ USD

Thứ 4, 03/01/2024 | 11:05:50 [GMT +7] A  A

Năm 2024, ngành Công thương Long An tiếp tục thực hiện mục tiêu chung là duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp và thương mại ổn định, bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu công nghiệp - thương mại theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh.

Năm 2024, ngành Công thương Long An phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 7,5 tỷ USD

Trong đó, mục tiêu cụ thể của ngành công thương là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 77.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 7,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu 5,4 tỷ USD,... Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, toàn ngành phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của tỉnh phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành công thương đến năm 2030, phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp - thương mại đồng bộ, hợp lý.

Năm qua, ngành Công thương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tuy nhiên, một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra, như chỉ số công nghiệp, hoạt động xuất, nhập khẩu, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hoạt động thu hút đầu tư cụm công nghiệp và hạ tầng logistics còn chậm./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu