Thứ Hai, 17/06/2024 05:54 (GMT +7)

Năm 2024 tăng ít nhất 10% doanh nghiệp gia nhập thị trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:45:33 [GMT +7] A  A

Tăng ít nhất 10% doanh nghiệp gia nhập thị trường, đây là một trong những mục tiêu cụ thể mà tỉnh đặt ra trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Năm 2024 tăng ít nhất 10% doanh nghiệp gia nhập thị trường

Theo đó, tỉnh cũng đặt mục tiêu: cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số như Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Long An năm 2024; Duy trì tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%; đồng thời, phấn đấu năm 2024, số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng ít nhất 10% và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng dưới 10% so với năm 2023.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tháo gỡ bất cập pháp lý trong việc thực hiện dự án đầu tư; Nâng cao chất lượng cải cách danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh; Tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp; đồng thời, hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững./.

Duy Huệ - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu