Thứ Tư, 19/06/2024 15:12 (GMT +7)

Nâng cao vị thế, vai trò của giáo dục nghề nghiệp

Thứ 3, 04/06/2024 | 11:23:19 [GMT +7] A  A

Xác định vai trò quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, kỹ năng nghề phụcvụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm gần đây, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và thị trường lao động.

Nâng cao vị thế, vai trò của giáo dục nghề nghiệp

Toàn tỉnh hiện có 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động. Năm 2023, các cơ sở này tuyển sinh đào tạo hơn 23.000 lao động, trong đó có hơn 4.700 trình độ cao đẳng, trung cấp, chiếm tỷ lệ khoảng 20 %. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đưa trên 1.900 sinh viên đến thực hành - thực tập tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Với việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, công tác tư vấn hướng nghiệp được triển khai thực hiện tốt, góp phần giải quyết vấn đề việc làm - giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; khi năm 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Long An xếp hạng thứ 2 cả nước, nhảy vọt 8 bậc so với năm 2022, trong đó chỉ số về đào tạo lao động tăng 0,74 điểm; đây chính là sự “khởi sắc” chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số hiện nay./.

Anh Thư – Bảo Phúc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu