Thứ Ba, 18/06/2024 12:18 (GMT +7)

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát tại thị xã Kiến Tường

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:36:31 [GMT +7] A  A

Ngày 27/3, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Long An do Bà Đỗ Thị Kim Thắm - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thành viên Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh Long An làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra, giám sát các hoạt động triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

Kiểm tra thực tế mục đích sử dụng nguồn vốn tại một số hộ gia đình ở xã Thạnh Trị

Tính đến ngày 21/3/2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã Kiến Tường là trên 357 tỷ đồng, tổng doanh số cho vay năm 2023 trên 104 tỷ đồng với 1.798 lượt khách hàng vay vốn, tổng dư nợ đạt trên 347 tỷ đồng; Doanh số cho vay 3 tháng đầu năm 2024 là trên 26 tỷ đồng, tổng dư nợ 15 chương trình cho vay là trên 347 tỷ đồng với 5.588 lượt khách hàng còn dư nợ; Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng đạt trên 96% kế hoạch; Tỷ lệ thu nợ đến hạn thực tế đạt trên 80%...

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế mục đích sử dụng nguồn vốn tại các hộ gia đình ở xã Thạnh Trị. Theo báo cáo của địa phương, năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, nguồn vốn tín dụng chính sách phân bổ cho địa phương đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp cho 187 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn; tạo điều kiện tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; tạo việc làm cho 59 lao động; hỗ trợ 16 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đầu tư mới, cải tạo 75 công trình nước sạch và 74 công trình vệ sinh môi trường nông thôn.

Tổng nguồn vốn tín dụng được phân bổ trên 33 tỷ đồng; doanh số cho vay trên 2,7 tỷ đồng với 66 lượt khách hàng vay vốn; tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên 33,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,63% kế hoạch; tỷ lệ nợ quá hạn 0%; tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch xã đạt 98%, tăng 3,4% so với năm trước, tỷ lệ thu lãi đạt 100%, tăng 0,3%; xã xếp loại khá về chất lượng tín dụng…

Đoàn giám sát làm việc với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã Kiến Tường

Bà Đỗ Thị Kim Thắm ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã Kiến Tường đạt được trong thời gian qua, nhất là việc ưu tiên bố trí vốn cho các xã khó khăn, xã vùng biên giới; kịp thời giải ngân chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ tạo việc làm, giúp người dân tiếp cận, sử dụng vốn hiệu quả và đúng mục đích. Đồng thời, đề nghị, thị xã tiếp tục thực hiện tốt các chương trình cho vay; Nâng cao vai trò của các hội đoàn thể, các thành viên ban đại diện trong công tác ủy thác, quản lý nguồn vốn hiệu quả; Đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình./.

Tuấn Hùng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu