Thứ Bảy, 15/06/2024 23:39 (GMT +7)

Ngành Kế hoạch và Đầu tư phải làm tốt tham mưu chiến lược và kiến tạo phát triển

Thứ 6, 12/01/2024 | 03:57:28 [GMT +7] A  A

Ngành Kế hoạch và Đầu tư phải làm tốt tham mưu chiến lược và kiến tạo phát triển. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội nghị diễn ra ngày 11/1. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trương Văn Liếp chủ trì.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Long An

Năm 2023, với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, chiến lược của Đảng và Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời nghiên cứu và dự báo sát tình hình để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp ứng phó kịp thời cũng như những kịch bản phát triển phù hợp. Qua đó, góp phần tiếp tục thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải ngân vốn đầu tư công; liên kết vùng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trương Văn Liếp dự tại điểm cầu tỉnh Long An

Đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực và kết quả rất đáng ghi nhận của toàn ngành cũng như của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đóng góp vào sự lớn mạnh của đất nước, Thủ tướng chính phủ - Phạm Minh Chính mong muốn thời gian tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn có tư duy sắc bén, đổi mới, nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề nổi lên của thế giới, đất nước và có tầm nhìn xa, tham mưu các quyết sách lớn về kinh tế - xã hội cho Đảng, Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; luôn xung kích, tiên phong trong thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các mô hình kinh tế mới; luôn đi đầu trong chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho phát triển; đặc biệt là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Duy Huệ - Minh Trung

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu