Thứ Tư, 19/06/2024 10:55 (GMT +7)

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện hoàn thành 29/29 chỉ tiêu

Thứ 6, 12/01/2024 | 16:14:27 [GMT +7] A  A

“Tăng cường hơn nữa việc phân cấp quản lý, phân định rõ về trách nhiệm, thẩm quyền, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ”. Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 diễn ra vào sáng nay, do Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Lê Thanh Nghiêm chủ trì. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Năm 2023, ngành đã tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành 29/29 chỉ tiêu; Triển khai hiệu quả các Nghị quyết, kết luận Hội nghị của Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngoài ra, công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo chặt chẽ; hoàn thành giao trên 1.200 biên chế cho các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn hơn. Trong năm, toàn tỉnh kết nạp được trên 1.600 đảng viên, vượt gần 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm; nâng tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ đến nay được hơn 5.800.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được chỉ đạo tại hội nghị

Qua các nội dung được đưa ra tại hội nghị, cùng các ý kiến tham luận, đóng góp của các đơn vị, địa phương, Bí thư Tỉnh uỷ - Nguyễn Văn Được đề nghị Ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường”, tinh thần 7 dám. Trong đó, chủ động phối hợp tham mưu, triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nhất là triển khai, thực hiện Chỉ thị, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm nhận bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương

Dịp này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm nhận bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023. Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng tặng giấy khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc về thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023./.

Huỳnh Phong – Hùng Anh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu