Thứ Hai, 17/06/2024 11:15 (GMT +7)

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ 5, 04/01/2024 | 09:28:55 [GMT +7] A  A

Ngày 3-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các  tỉnh thành cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì tại điểm cầu Long An.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Long An

Năm 2023, lĩnh vực văn hóa, xã hội được ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch quan tâm đầu tư phát triển, đạt nhiều kết quả rõ nét. Trong năm, cả nước có 91 Di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nâng tổng số Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lên 534 di sản.

Phong trào thể thao quần chúng được thúc đẩy mạnh mẽ, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực.  Đặc biệt, Du lịch Việt Nam năm 2023 phục hồi, phát triển, trở thành điểm sáng của nền kinh tế đất nước. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được các địa phương tổ chức với nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Tổng lượng khách du lịch quốc tế trong năm khoảng 12,5 triệu lượt khách. Khách du lịch nội địa khoảng 108 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 672 nghìn tỷ đồng.

Năm 2023 cũng ghi dấu ấn thành công của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023).

 Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả quan trọng mà cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên, người lao động, những người làm công tác VHTTDL trên cả nước đã đạt được trong năm 2023 góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo (Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến)

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Thủ tướng yêu cầu ngành VHTTDL cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về văn hóa, nhất là Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 Hội nghị TW 9 khóa XI. Tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 với tinh thần trách nhiệm cao và cách làm phù hợp, hiệu quả. Tập trung hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Quế Quyên – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu