Thứ Tư, 19/06/2024 12:05 (GMT +7)

Nhiều tài liệu lưu trữ gốc về Chiến dịch Điện Biên Phủ được công bố

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:27:05 [GMT +7] A  A

Nhiều tài liệu lưu trữ gốc về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Geneva lần đầu tiên được công bố đã được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) giới thiệu trong buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí sáng 5/4.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa: Xuân Tư/TTXVN

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trần Việt Hoa cho biết, Trung tâm đang bảo quản một khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu tái hiện về hoàn cảnh lịch sử, quá trình chỉ đạo, chuẩn bị Chiến dịch Điện Biên Phủ; diễn biến và kết quả, ý nghĩa của chiến dịch; quá trình quân dân cả nước phối hợp cùng chiến trường Điện Biên Phủ; dư luận và tình cảm bạn bè quốc tế; công tác hậu cần chiến dịch; chính sách của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với các thương bệnh binh và các hàng binh; tài liệu về tinh thần lạc quan chiến đấu và phục vụ chiến đấu của quân và dân ta trong chiến dịch…

Các tài liệu phản ánh sự lãnh đạo tài tình, những quyết sách, chiến lược nhạy bén của Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam, về sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, toàn quân quyết tâm chiến thắng trong đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc; về vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Chỉ huy chiến dịch…

Khối tài liệu lưu trữ về Hội nghị Geneva về lập lại hòa bình ở Đông Dương năm 1954, gồm những tài liệu, hình ảnh về hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả Hội nghị, tác động và quá trình thực thi Hiệp định; dư luận thế giới đối với Hội nghị Geneva…, đặc biệt nhiều bản tuyên bố về lập trường, quan điểm của các bên tham gia, về sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam… phản ánh một cách sinh động về diễn biến của Hội nghị Geneva.

Gần 200 tài liệu được giới thiệu là con số rất nhỏ trong số hàng nghìn tài liệu lưu trữ với 14 km giá tài liệu Trung tâm đang giữ gìn. Tài liệu, tư liệu, hình ảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ và về Hội nghị Geneva năm 1954 bảo quản tại Trung tâm là minh chứng quan trọng góp phần phục vụ nghiên cứu khoa học về các sự kiện lịch sử, về quân sự, ngoại giao... và về lịch dân tộc Việt Nam, đồng thời có ý nghĩa to lớn, góp phần thiết thực vào việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta.

Các khối tài liệu này đã được chỉnh lý, sắp xếp khoa học và bảo quản an toàn, phục vụ các nhu cầu khai thác của đông đảo công chúng. Thời gian qua, những khối tài liệu này đã được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức phát huy giá trị dưới nhiều hình thức: Viết bài, trưng bày, triển lãm, xuất bản sách, xây dựng phim...

Thiết thực kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, xuất bản sách.

Tại sự kiện giới thiệu tài liệu, Đại tá Nguyễn Bội Giong - nguyên chuyên viên cao cấp trong Ban Tổng kết lịch sử chiến tranh của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã chia sẻ nhiều câu chuyện về Chiến dịch Điện Biên Phủ, về tấm gương của các anh hùng, lan tỏa ý nghĩa của chiến dịch, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước trong thế hệ trẻ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 đã buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán, thương lượng ký kết Hiệp định Geneva (7/1954) về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại các nước Đông Dương, chấm dứt ách thống trị kéo dài của thực dân và mở ra bước phát triển mới cho cách mạng Đông Dương. Đây là một thắng lợi to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, Chính phủ Pháp và “mỗi nước tham gia Hội nghị Geneva cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ...”, “tuyệt đối không can thiệp vào công việc nội trị” của Việt Nam; quân đội Pháp phải rút về nước, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn và vững chắc cho nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Từ Điện Biên Phủ đến Hội nghị Geneva là quá trình đấu tranh kiên trì, thắng lợi của Đảng, Chính phủ, quân dân và các phái đoàn ngoại giao Việt Nam, đó là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập, khát vọng tự do và yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu