Thứ Hai, 17/06/2024 10:29 (GMT +7)

Nông dân Phường Tân Khánh (TP. Tân An) rác thải thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:38:00 [GMT +7] A  A

Nhằm chung tay cùng với thành phố Tân An trong công tác bảo vệ môi trường, hạn chế chất thải nguy hại thải gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Ban Chấp hành hội Nông Dân phường Tân Khánh đã chọn địa bàn khu phố Thủ Tửu 1 triển khai thực hiện mô hình  Hội viên Nông dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng”. Cụ thể là thu gom các loại bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật để xử lý theo đúng quy trình, hạn chế vứt bỏ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường nhất là môi trường nước.

Hội viên, nông dân tham gia lắp đặt các thùng chứa bao bì thuốc BVTV tại phường Tân Khánh

Hội Nông dân phường đã lắp đặt các thùng chứa bằng nhựa cứng có thể tích 200 lít/ thùng tại các khu vực thuận tiện để người dân sau khi phun xịt thuốc bảo vệ thực vật xong sẽ có nơi để bỏ bao bì vào các thùng chứa này, hạn chế việc bỏ rác thải ra môi trường.

Hội còn tuyên truyền trong các cuộc họp ở các chi tổ hội, các điểm thu gom để hội viên Nông dân biết thực hiện để rác đúng nơi và đúng thời gian thu gom quy định.

Sau thời gian thực hiện mô hình trên cho thấy hiệu quả rất tích cực, hội viên nông dân đã ý thức hơn trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho hoa màu trên đồng ruộng. Rác thải, dụng cụ chứa đựng thuốc bảo vệ thực vật khi đã dùng xong được nông dân bỏ vào thùng chứa và xử lý đúng quy trình, góp phần rất lớn cho việc bảo vệ môi trường.

Thùng chưa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi lắp đặt xong

Ban Chấp hành hội Nông Dân phường Tân Khánh đã nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn phường, lắp đặt thêm 06 thùng chứa rác, phân bố đều trên địa bàn 04 khu phố và tuyên truyền vận động hội viên Nông dân và nhân dân thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả của mô hình.

Hàng quý, các Chi hội Nông dân phối hợp với UBND thu gom rác thải từ các thùng chứa về đồng thời liên hệ Phòng Tài nguyên & Môi trường xử lý.

Lê Danh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu