Thứ Tư, 19/06/2024 14:58 (GMT +7)

Ông Võ Minh Dương được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thạnh

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:57:30 [GMT +7] A  A

Ngày 09/5/2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Tân Thạnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để hiệp thương kiện toàn thành viên và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự có Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thị Trúc.

Đại biểu nhất trí, biểu quyết bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị đã tiến hành các bước bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, theo đúng quy định tại Điều lệ MTTQ Việt Nam và quy định của Đảng về công tác cán bộ. Ông Võ Minh Dương - Phó Chủ tịch UB.MTTQVN huyện được Hội nghị hiệp thương nhất trí cao giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100% đại biểu nhất trí, biểu quyết thông qua.

Ông Võ Minh Dương - Chủ tịch UB.MTTQVN huyện Tân Thạnh cảm ơn sự tin tưởng của các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Võ Minh Dương - Chủ tịch UB.MTTQVN huyện Tân Thạnh cảm ơn sự tin tưởng của các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bản thân hứa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với chính quyền, Mặt trận các cấp đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng tốt hơn./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu