Thứ Tư, 17/07/2024 02:52 (GMT +7)

Phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

Thứ 7, 22/06/2024 | 10:28:23 [GMT +7] A  A

“Phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở hiện nay” - Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Đông Nam bộ tổ chức ngày 21/6/2024. Hội thảo diễn ra tại Trường Chính trị Long An, với sự tham dự của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán.

Hội thảo khoa học do Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Đông Nam bộ tổ chức

Hội thảo là dịp để đại biểu trao đổi kinh nghiệm từ lý luận đến thực tiễn, tập trung làm rõ tinh thần trách nhiệm nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta hiện nay, các nhân tố tác động và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Theo đó, các tham luận đi sâu phân tích, khẳng định việc phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm là rất cần thiết, làm sáng rõ sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, để đội ngũ cán bộ, Đảng viên phấn đấu thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán phát biểu

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán nhấn mạnh, hội thảo không chỉ là hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của các Trường Chính trị khu vực Đông Nam Bộ, mà còn là động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 với chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Nêu gương - Chất lượng - Hiệu quả”.

Đối với tỉnh Long An, hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng đổi mới tư duy, lề lối làm việc; năng động, sáng tạo; tự lực, tự cường; quyết tâm, quyết liệt với tinh thần “7 dám” gắn với Chuyên đề năm 2024 của tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật”./.

Thanh Thủy – Xuân Quốc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu