Thứ Sáu, 14/06/2024 18:08 (GMT +7)

Phát triển tài sản trí tuệ trong khoa học và công nghệ

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:48:05 [GMT +7] A  A

Ngày 26/3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề xuất thực hiện 2024 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ.

Hội nghị tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đã tiếp nhận 10 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của các tổ chức, sở, ngành và địa phương.

Hội đồng tư vấn đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất 5/10 nhiệm vụ đề xuất thực hiện năm 2024. Trong đó, có các nhiệm vụ trọng tâm như: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận dùng cho các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh Long An; Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Làng nghề Bánh Tráng Nhơn Hòa - Thành phố Tân An” và “Bánh Tráng Đức Hòa”,...

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện danh mục nhiệm vụ theo các ý kiến đóng góp của hội đồng Tư vấn trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Thu Nhất - Trường Hải

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu