Thứ Hai, 17/06/2024 08:19 (GMT +7)

Phiên họp Tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

Thứ 6, 29/12/2023 | 04:36:19 [GMT +7] A  A

Chiều 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban về tổng kết hoạt động năm 2023. Tham dự Phiên họp tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa - Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ Chuyển đổi số tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa dự họp tại điểm cầu trực tuyến Long An

Năm 2023, công tác chuyển đổi số của Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới xếp hạng Việt Nam đứng thứ 46, tăng 2 bậc so với năm 2022 về chỉ số đổi mới sáng tạo. Chỉ số chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam từ 2020 đến 2022 tăng gần 50%. Năm 2023, chỉ số này dự báo đạt 0,75.

Theo đó, chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đặt ra 62 mục tiêu, trong đó: 18 mục tiêu đã hoàn thành (đạt 29%), 27 mục tiêu có khả năng hoàn thành cao (chiếm 43,5%) và 17 mục tiêu cần phải nỗ lực tập trung để hoàn thành (chiếm 27,5%). Kế hoạch năm 2023 đặt ra 126 nhiệm vụ, 102 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 81%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cũng còn tồn đọng khó khăn, vướng mắc,  thể chế số chưa đầy đủ, đồng bộ; lúng túng trong việc xác định mô hình tổng thể, chức năng mô hình kiến trúc, các CSDL quy mô quốc gia, nền tảng số quốc gia ; thiếu sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ, ngành và địa phương trong triển khai; thiếu nguồn nhân lực cho chuyển đổi số…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo từ Hà Nội

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mặc dù tốc độ tăng năng suất lao động đã có cải thiện, 5,3%. Tuy nhiên, năng suất lao động của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với khu vực. Năm 2024,  chuyển đổi số quốc gia, đề ra nhiệm vụ trọng tâm là “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”. Bộ, tỉnh, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp nhà nước tập trung vào nhiệm vụ phổ cập hạ tầng số. Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò tiên phong sáng tạo ứng dụng số đa dạng phục vụ các ngành, lĩnh vực. Các bộ, tỉnh cùng tham gia sáng tạo và triển khai ứng dụng số để phát triển kinh tế số./.

 Ngọc Huyền – Bảo Phúc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu