Thứ Tư, 29/05/2024 09:07 (GMT +7)

Phổ biến văn bản pháp luật quy định kiểm tra chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá

Thứ 7, 04/05/2024 | 07:58:18 [GMT +7] A  A

Ngày 3/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

Tại hội nghị, đại biểu được báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường; Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc hỗ trợ thông tin pháp lý về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương. Qua đó, kịp thời cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện đúng quy định, hạn chế thấp nhất các vi phạm./.

Thu Nhất - Minh Trung

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu