Thứ Sáu, 14/06/2024 18:55 (GMT +7)

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm

Thứ 3, 13/02/2024 | 17:38:06 [GMT +7] A  A

Nhìn lại năm 2023, bám sát chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương cũng như Nghị quyết của Tỉnh ủy, toàn ngành Dân vận nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm

Công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng. Ban Dân vận cấp ủy và Khối vận cơ sở thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy kịp thời lãnh đạo triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc  - tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng rãi, một số mô hình, cách làm hiệu quả tạo được sự đồng thuận cao. Năm 2024, toàn ngành phấn đấu thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Phạm Văn Bốn - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An: "Đối với năm 2024, ngành dân vận tiếp tục xác định phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phối hợp các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy, trong đó xác định các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để làm tiền đề xây dựng, chuẩn bị cho nhiệm kỳ Đại hội 2025 - 2030."

Khắc ghi lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Long An tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sức mạnh toàn dân, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024: “Công tác dân vận trong tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân”./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu