Thứ Tư, 17/07/2024 03:40 (GMT +7)

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực gắn với giáo dục nghề nghiệp

Thứ 4, 19/06/2024 | 10:45:54 [GMT +7] A  A

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Những năm qua, công tác đào tạo nghề tại tỉnh Long An luôn được các cấp quan tâm và triển khai các hình thức đào tạo phù hợp gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực gắn với giáo dục nghề nghiệp

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Long An đã tuyển sinh hơn 9.250 người, trong đó hệ cao đẳng đào tạo cho 280 người; hệ trung cấp, sơ cấp hơn 3.100 người và hệ thường xuyên hơn 5.800 người, đạt 36,4% kế hoạch. Riêng trong tháng 5, tuyển sinh đào tạo cho hơn 3.360 lao động. Thông qua các lớp tập huấn, đào tạo nghề, người lao động được nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào sản xuất hiệu quả.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; chú trọng phương thức liên kết với doanh nghiệp. Một số mô hình hỗ trợ đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã theo hình thức liên kết giữa đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Đến nay, có gần 82.300 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề. Qua đó đã giúp cho người lao động chủ động lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện thực tế cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường lao động./.

Mỹ Uyên - Bảo Phúc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu