Thứ Sáu, 24/05/2024 23:46 (GMT +7)

Quận ủy Quận 6, Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm tại huyện Cần Đước

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:39:23 [GMT +7] A  A

Đoàn Cán bộ Ủy ban kiểm tra Quận ủy Quận 6 và Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Cần Đước trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra, giám sát tại địa phương trong thời gian qua. Ông Lê Hoàng Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cần Đước cùng các ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiếp và làm việc với 2 đoàn.

Ông Lê Hoàng Dũng - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cần Đước thông tin những điểm nổi bật trong công tác kiểm tra của huyện

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huyện Cần Đước chú trọng tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Huyện ủy Chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, góp phần ngăn ngừa vi phạm, xây dựng đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra, giám sát đã được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cần Đước chia sẻ, đồng thời Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 6 và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, những nội dung đổi mới trong kiểm tra, giám sát.

Hai đơn vị đi sâu phân tích vào các mô hình tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn, trong đó tập trung hướng về cơ sở, hỗ trợ cơ sở trong kiểm tra, giám sát thực hiện tốt quy trình, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Cẩm Tú - Hồng Phong

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu