Thứ Ba, 18/06/2024 19:15 (GMT +7)

Sơ kết mô hình “Ủ rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ tại hộ gia đình hội viên phụ nữ”

Thứ 4, 05/06/2024 | 06:23:18 [GMT +7] A  A

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tân An sơ kết một năm thực hiện mô hình “Ủ rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ tại hộ gia đình hội viên phụ nữ”.

Các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện mô hình được biểu dương

Để thực hiện mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chọn đơn vị xã An Vĩnh Ngãi làm điểm và thực hiện tại 20 hộ gia đình hội viên phụ nữ thuộc ấp Vĩnh Hoà và Hoà Bình. Ngoài ra, Thành Hội cũng đã hỗ trợ cho 20 hộ thực hiện mô hình 20 thùng ủ rác, 20 thùng chứa rác và 20 túi phân Trichoderma; tổ chức tập huấn, hướng dẫn hội viên phụ nữ biết cách phân loại rác tại nguồn, hướng đến mục tiêu 100% rác thải của các hộ gia đình được phân loại và thu gom, sử dụng hiệu quả.

 Việc phát động mô hình đã được sự đồng thuận cao của cán bộ, hội viên, phụ nữ nên đã thu hút chị em tham gia. Thông qua mô hình đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ xã An Vĩnh Ngãi nói riêng cũng như hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mình về thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tận dụng nguồn rác thải khoa học, hiệu quả. Từ đó tạo nên sức lan tỏa trong công đồng dân cư, từng bước hình thành thói quen, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tân An biểu dương 3 cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện mô hình “Ủ rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ tại hộ gia đình hội viên phụ nữ”./.

Phương Đài – Nhựt Kha

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu