Thứ Bảy, 25/05/2024 02:27 (GMT +7)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát công tác giảm nghèo tại Tân Hưng

Chủ nhật, 12/05/2024 | 08:02:18 [GMT +7] A  A

Đoàn giám sát của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, do ông Đặng Ngọc Tảo - Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, có buổi giám sát về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 tại huyện Tân Hưng. Ông Phan Hòa Nông – Phó chủ tịch UBND huyện, cùng các ngành chuyên môn tiếp và làm việc với đoàn.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giám sát công tác giảm nghèo tại Tân Hưng.

Tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện hiện nay là 344 hộ, chiếm tỷ lệ 2,52% tổng số hộ dân; 571 hộ cận nghèo, chiếm 4,18%. Năm 2024, huyện Tân Hưng được trên phân bổ vốn thực hiện Chương trình gần 3,7 tỷ đồng, nguồn vốn năm 2023 chuyển sang trên 415 triệu đồng.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, huyện Tân Hưng đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện tốt công tác này trên toàn địa bàn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan cũng đã xây dựng, triển khai các dự án như: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (hỗ trợ giống bò với số lượng 168 con cho 84 hộ dân) của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; dự án cải thiện dinh dưỡng của Trung tâm Y tế huyện; dự án hỗ trợ việc làm bền vững và dự án Truyền thông về giảm nghèo đa chiều do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp triển khai thực hiện; dự án giảm nghèo thông tin của Phòng Văn hóa và Thông tin.

Đối với dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình. UBND huyện giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai các lớp tập huấn hướng dẫn cho các xã-thị trấn, ấp-khu phố công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình…Đồng thời, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất.

Thành viên Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững huyện Tân Hưng tham gia thảo luận tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, các đại biểu cũng tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện tốt Chương trình này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Đặng Ngọc Tảo – Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị thời gian tới, huyện Tân Hưng cần tăng cường công tác tuyên truyền, họp giao ban định kỳ, thường xuyên, đột xuất để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các xã. Về phía Sở Lao động -Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra tại các địa phương, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện giúp người dân hưởng thụ các quyền lợi mà Nhà nước đã ưu đãi.

Văn Sách

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu