Thứ Tư, 17/07/2024 02:06 (GMT +7)

Tân Hưng đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 06 tháng đầu năm 2024

Thứ 2, 24/06/2024 | 10:49:12 [GMT +7] A  A

UBND huyện Tân Hưng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024. Tại điểm cầu huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Quốc Khánh đến dự; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Thanh Hiền chủ trì hội nghị.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế được quan tâm đầu tư xây dựng.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất ở cả 3 khu vực tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2020) là hơn 03 ngàn 556 tỷ đồng, giá trị tăng thêm 6,7%, trong đó sản xuất nông nghiệp đã tạo được đà và sẽ tiếp tục phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như hệ thống điện, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hệ thống trường, trạm y tế, nhà văn hóa, trạm cấp nước, xử lý rác thải vệ sinh môi trường…được quan tâm đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay toàn huyện có 05/11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới gồm Hưng Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu B, Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi và các xã còn lại đạt từ 10 - 18 tiêu chí. Các chương trình đột phá và công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện được tập trung thực hiện theo kế hoạch.

Các mặt văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế: Sản xuất nông nghiệp chưa thật bền vững, việc liên kết tiêu thụ nông sản chưa đi vào chiều sâu; hiệu quả hoạt động của một số Hợp tác xã chưa mang lại hiệu quả cao; việc huy động nguồn lực trong dân cho xây dựng xã Văn hóa, Nông thôn mới chưa cao; công tác rà soát, giải quyết các vướng mắc trong cụm, tuyến dân cư được tập trung thực hiện nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc.

Ngoài ra, công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ có lúc chưa kịp thời; nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản; công tác huy động đối tượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế...

100% xã, thị trấn đều có từ 1 - 2 bác sĩ đảm bảo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nhà nước 06 tháng đầu năm tại các cơ quan, đơn vị huyện và địa phương, đồng thời, phân tích làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Quốc Khánh đề nghị UBND huyện tiếp tục bán sát vào Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024 để chỉ đạo các cấp, các ngành tham mưu thực hiện đảm bảo về nội dung và thời gian đã đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế hợp tác, liên kết hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan và các xã, thị trấn tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thu tiền chênh lệch giá nền nhà cụm, tuyến dân cư; đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình ở cơ sở./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu