Thứ Tư, 19/06/2024 15:32 (GMT +7)

Tân Hưng giao ban công tác Mặt trận quý I năm 2024

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:47:38 [GMT +7] A  A

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận các xã,thị trấn quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2024. Ông Nguyễn Xuân Hợp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Tân Hưng giao ban công tác Mặt trận quý I năm 2024.

Trong quý I, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; kỷ niệm 30 năm thành lập huyện và các quy định tại địa phương được 132 cuộc với hơn 04 ngàn 350 lượt người tham dự.

Đồng thời, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp vận động trao tặng hơn 06 ngàn 400 phần quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với số tiền trên 03 tỷ 210 triệu đồng.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn

Bên cạnh đó, duy trì họp giao ban định kỳ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã-thị trấn từng bước đi vào nề nếp, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ, tinh thần trách nhiệm ngày càng cao, hiệu quả trong công tác phối hợp ngày càng tốt hơn. Nhất là chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/5/2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là là tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Đồng thời, tập trung Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đúng thời gian dự kiến. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu